Brief aan de informateur


De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) hebben vandaag een belangrijke brief gestuurd aan informateur Ronald Plasterk. De verenigingen brengen de noodzaak van goed flora- en faunabeheer onder de aandacht, waarin de Nederlandse jagers een cruciale maatschappelijke rol vervullen.


In het kader van het hoger beroep in de Bodemprocedure en de ontwikkeling van nationale stelselwijziging vinden wij dat onze belangen op de juiste manier moeten worden gewogen. Daarom hebben wij gemeend de informateur een brief te sturen met een aantal concrete aanbevelingen.


De verenigingen roepen op de huidige neerwaartse spiraal te keren. De jaarlijkse faunaschade neemt alleen maar toe, verdergaande juridisering staat een effectieve uitvoering het faunabeheer in de weg, uitvoeringsregelingen zijn te bureaucratisch en complex, en leiden tot minder betrokkenheid van jagers.


De volledige brief aan de informateur leest u via de link hieronder.


Het bericht Brief aan de informateur verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 26-01-2024

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.